...slikanje in risanje
mi v življenju pomenita
užitek in uresničevanje velike ljubezni...


Že od leta 1991 gradim svoje risarsko in slikarsko znanje,
ki mi polnita življenje…

Dobro osnovo in široko možnost za
nadaljnje oblikovanje samostojnega likovnega izraza
sem dobivala preko udeležbe v priznani likovni šoli,
ki jo je z lastnim pedagoškim konceptom vodil izredni
slovenski portretist in likovnik
starejše slovenske slikarske generacije Savo Sovre.

 

NA PRVO STRAN    GALERIJA    PONUDBA